เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพระบรมราชินีพันปีหลวง


วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าฯ ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท บิสสิเนส อี-เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด